ARTIKKELANNONSE

Den ukjente folkehelseutfordringen:

Én million nordmenn hører dårlig i 2020

Migrasjonshelse undersøker hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand, sykdomsforekomster og tilgang til og kvalitet på helsetjenester. I en globalisert verden blir migrasjonshelse et stadig viktigere fagfelt, ikke bare for migrantene selv, men for hele samfunnet.
A2
Roar Råken, generalsekretær i HLF, ønsker å se forandrede holdninger til hørselstap.

I 2020 vil én million nordmenn ha problemer med hørselen. Årsaken er først og fremst en aldrende befolkning, men også at vi omgir oss med stadig flere støykilder, som mobil og musikk koblet rett i øret.

Det er ikke foretatt systematiske målinger av nordmenns hørsel på 25 år. På disse årene har lyttevanene endret seg. Vi ser at mange, spesielt unge, får tinnitus etter å ha hørt på høy musikk rett på øret, sierø Roar Råken, generalsekretær i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

For tiden pågår Helseundersøkelsen (HUNT 4) i Trøndelag, og der er målet at over 30 000 ører skal undersøkes og testes frem til 2019. Det betyr at vi snart vil få oppdaterte hørselstall.

– Hørsel angår oss alle, enten vi er rammet selv eller har en kollega, et familiemedlem eller en venn som hører dårlig. Det er viktig at vi gjør det vi kan for å inkludere og tilrettelegge for den som hører dårlig, sier Råken.

Han sier at mange som sliter med hørselen, opplever å falle utenfor sosialt. Det kan ha store konsekvenser.

Vi ser at folk med hørselstap oftere enn andre slutter å jobbe. Mange kvier seg for å være åpen om hørselstapet og for å be om enkle hjelpemidler som de trenger for å mestre jobben.

Det er lett å trekke seg unna andre når det er krevende å delta i samtaler, og mange opplever dermed å bli sittende alene.

– I dag vet vi at hvis du ikke tar i bruk høreapparat ved hørselstap, utløser du risikoen for å få demens. Det er relativt ny kunnskap. En gjennomgang Lancet-kommisjonen gjorde i 2017, viser at dårlig hørsel er blant de viktigste risikofaktorene for demens, sier Råken.

Han påpeker at det er tre hovedregler som gjelder når du snakker med en som hører dårlig.

Snakk tydelig, snakk en og en, og ha blikkontakt med den du snakker med.

Roar Råken sier at når du blir bedt om å gjenta det du sa, er det viktig å svare. Det er sårende å bli avfeid med «glem det».

Slik er du en god venn for en som hører dårlig:

 

  1. Vær inkluderende

Vis tydelig at du setter pris på at vennen din er til stede. Mange hørselshemmede isolerer seg. De vil ikke være til bry. Inviter med deg den som hører dårlig.

 

  1. Spør hvis du lurer på noe

Synes du det er vanskelig å vite hvordan du bør oppføre deg overfor en som hører dårlig? Kanskje lurer du på hvordan høreapparatet virker, eller hvordan det er å leve med hørselstap? Det er bare hyggelig at du spør, så lenge du viser at du er oppriktig interessant.

  1. Se personen

Vær nysgjerrig på hvem personen er, og vær deg selv. Hva liker vennen din å gjøre, og hvilke interesser deler dere?

 

  1. Forstå hvordan vennen din har det

Er det vanskelig å forstå hvordan det er ikke å høre? Kanskje du kan prøve å gå med ørepropper en stund. Det betyr mye at venner ønsker å forstå hvordan det er ikke å høre det som blir sagt.

 

  1. Si aldri «glem det»

Ofte oppfatter ikke den som hører dårlig, det som blir sagt, og må spørre. Det kan være sårende for den hørselshemmede å bli avfeid med «glem det». Gjenta det du sa – med et smil.

 

  1. Ha blikkontakt, og snakk normalt

Snakk ikke med ryggen til, og hold ikke for munnen. Den som hører dårlig, leser ofte på leppene. Snakk tydelig. Det hjelper ikke å rope, da blir det vanskeligere å forstå hva som blir sagt.

  1. Unngå bakgrunnsstøy

Husk at støy kan gjøre det vanskelig å høre hva som blir sagt. Finn et rolig sted hvis det er mulig, og snakk helst en om gangen.

Kilde: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)