ARTIKKELANNONSE

Tre tips for god jobbhelse

Akan kompetansesenter mottar daglig henvendelser fra ledere og andre som er bekymret for en kollega og tror det kan ha med rus og avhengighetsproblemer å gjøre. De ønsker tips om hvordan de skal håndtere situasjonen. Her er tre råd for god jobbhelse:
A10
Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter. Foto: Einar Nilsen.
  1. Ta praten – så tidlig som mulig

Jo tidligere en leder tar «den nødvendige samtalen», desto bedre. Ved å ta praten viser du at du ser medarbeideren din, og at du bryr deg. De fleste av oss liker bedre å bli sett enn å bli oversett. En samtale setter i gang tanker hos den det gjelder, og noen ganger er det nok til å snu en uheldig utvikling.

 

  1. Ta utgangspunkt i det som bekymrer deg

Mange utsetter samtalen fordi de er redde for at de tar feil. Som leder er det ikke ditt ansvar å stille diagnose eller bevise at medarbeideren har et problem. Ta heller utgangspunkt i det som gir deg «en dårlig magefølelse», enten det er endring i atferd, fravær eller arbeidsprestasjoner.

 

  1. Skap en åpen og ivaretakende bedriftskultur

En partsforankret policy som medarbeiderne kjenner, sier noe om hvilke holdninger virksomheten har til rusmiddelbruk og spill, hva som skal skje hvis noen trår over grensene for hva som er greit, og at lederen da har et ansvar. Å diskutere policyinnholdet og hva det betyr for den enkelte, skaper bevissthet og er forebyggende. Gevinsten ligger i åpenheten.

Akan kompetansesenter:

  • Gjør arbeidsplassen din god til å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk.
  • Gir kunnskap om hvordan snakke om og håndtere uønsket atferd knyttet til alkohol, ulovlige stoffer, medikamenter og penge- og dataspill.
  • Ring oss på veiledningstelefonen, 22 40 28 00, eller besøk oss på akan.no og i sosiale medier.
  • Er et tilbud til alle norske virksomheter.

 

Den kunnskapsbaserte Akan-modellen:

  • Partsforankret policy / kjøreregler som er kjent for alle ansatte.
  • Ledere som tar «den nødvendige samtalen» – så tidlig som mulig.
  • Tilbud om hjelp til dem som utvikler et problem: individuelle Akan-avtaler kombinert med tett oppfølging og tilpasset behandling.