ARTIKKELANNONSE

LHL utvider virksomheten

Nå hjelper vi flere

Det offentlige helsevesenet makter ikke alene å dekke befolkningens behov for helsetjenester, og spesielt ikke i en aldrende befolkning.
– Om to tiår er det dobbelt så mange over 70 år i befolkningen. En presset offentlig økonomi og voksende helseproblemer i befolkningen skaper et stadig større gap mellom hva det offentlige helse-vesenet kan tilby og hva befolkningen ønsker, trenger og har behov for i sin hverdag, mener LHL.
A11

I 75 år har pasientorganisasjonen LHL gått foran for å skape pasientenes helsevesen og avlaste det offentlige helsevesenet. LHL har investert i sykehus, klinikker, medisinsk veiledning, helsejuridisk rådgivning og behandlingsforsikring. Vi jobber for at alle skal få rask tilgang til førsteklasses medisinsk behandling, rehabilitering og god oppfølging når sykdom rammer. i tråd med våre verdier: solidaritet, kunnskap og handlekraft.

Nå åpner LHL opp for flere at enda flere pasienter, medlemmer og brukergrupper kan få hjelp og assistanse. Foreningen ønsker å nå ut til hele befolkningen for å gi økt trygghet for helse – nært der folk bor og jobber. Vi skal være til stede der folk lever sine liv med tilbud som bidrar til bedre helse – både gjennom behandling og forebygging.

For like viktig som å løse helseproblemer når de oppstår, er det å forebygge sykdom. LHL har derfor en sterk lokal og frivillig tilstedeværelse gjennom våre mange lokallag rundt om i landet, for å forebygge, rehabilitere og fremme folkehelse.

LHL er en ideell organisasjon som følger deg gjennom hele livet. Vårt mål er å gi deg og din familie økt livskvalitet, færre bekymringer – og et bedre liv!

 

Bli en del av LHL du også. Send SMS: Medlem til 2007.