ARTIKKELANNONSE

Migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet

Migrasjonshelse undersøker hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand, sykdomsforekomster og tilgang til og kvalitet på helsetjenester. I en globalisert verden blir migrasjonshelse et stadig viktigere fagfelt, ikke bare for migrantene selv, men for hele samfunnet.
Happy children in winter-wear playing snowballs in park

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) har nå blitt innlemmet i Folkehelseinstituttet. NAKMIs mål er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som fremmer god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. Gjennom nå å ha fått en dedikert enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet, vil fagfeltet styrkes.

NAKMI driver forskning på migrasjonshelse og har egne innføringskurs og nettverk om temaet. Kursene er rettet mot helsepersonell og ansatte i førstelinjen. Koordinering av migrasjonshelsefeltet er sentralt i NAKMI.

 

15.–16. novembeR 2018 arrangeres konferansen «Helse i alt vi gjør» i samarbeid med Universitetet i Bergen og andre institusjoner. Konferansen er en møteplass der forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter til hverandres budskap og erfaringer.

 

www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/