ARTIKKELANNONSE

Sykehusbyggkonferansen 12. – 13. november 2018

Sykehusbygg skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring.
A13

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, og eies av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehusnorge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og har investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester på eiendomsområdet.

 

 

Et av de mange utbyggingsprosjektene vi er involvert i akkurat nå, er byggingen av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet med tilhørende protonsenter. Proton-behandling er en avansert form for strålebehandling av kreft, med en større treff-sikkerhet på kreftsvulsten som skal behandles. Ved bruk av strålebehandlingen vi har tilgjengelig i Norge for øyeblikket, blir også friskt vev utsatt for stråling, med de bivirkningene det kan medføre.

 

Siden protonbehandling er mer skånsom og treffsikker enn ordinær strålebehandling, er den spesielt godt egnet for barn og unge, ved at de får færre bivirkninger på lang sikt. Prosjektet er planlagt fullført i 2023.

På Sykehusbyggkonferansen 12.–13. november får du høre mer om fremtidens kreftbehandling. I tillegg får du høre hvordan fremtidens sykehus blir formet, hvordan digitalisering og moderne IKT-løsninger bygger smartere sykehus, og mye mer.

Meld deg på Sykehusbyggkonferansen i dag!

 

Mona Nyberg, prosjektleder Sykehusbygg HF