Vil gi liv til alle årene

– Vi mener at eldre fortjener livsglede. Det er noe helt annet enn livskvalitet, som kan måles og er en objektiv størrelse, sier konstituert generalsekretær i Livsglede for eldre, Frode Salvesen.
06
Livsglede for Eldre er en landsomfattende organisasjon som jobber med eldreomsorg, utdanning og frivillighet.

I fjor støttet Folkehelsekonferansen organisasjonen Livsglede for eldre. Livsglede for Eldre er en religiøst og politisk uavhengig folkehelseorganisasjon som arbeider for at eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

129 sykehjem er med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem.

– Livsgledehjem ser det unike i hvert menneske og jobber personsentrert, med fokus på mestring snarere enn begrensninger. På et livsgledehjem opplever beboerne gode generasjonsmøter, kontakt med dyr, natur og årstidene, sier konstituert generalsekretær i Livsglede for eldre, Frode Salvesen.

Organisasjonen bygger på frivillig innsats, og har lokalforeninger over hele landet.

 

Startet som en ide av sykepleierstudenter

Historien til organisasjonen viser hvordan enkeltmennesker kan skape noe stort når engasjementet er på plass. I dag er Livsglede for Eldre en landsomfattende organisasjon som jobber med eldreomsorg, utdanning og frivillighet, med kontorer i fire norske byer, og aktivitet i alle landets fylker. Men det startet som en ide av to sykepleierstudenter, Salvesen forteller historien:

– Sykepleierstudentene Annette Skeie Jacobsen og Elin Anita Verdal i Kristiansand, var skuffet etter en praksisperiode på sykehjem hvor de lærte mye om å ta vare på eldres fysiske helse, og lite om de psykososiale behovene. Hverdagen var for stille syntes de.

De fikk med flere studenter og startet en lokalforening som arrangerte aktiviteter på sykehjem i Kristiansand. Dette var i 2005, og året etter startet sykepleierstudenter i Trondheim en lokalforening. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune hadde tro på prosjektet, og støttet et pilotprosjekt som resulterte i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. De to første sykehjemmene ble sertifiserte i 2011.

 

Skoler og barnehager er med

Livsglede for Eldre har utviklet et kvalitetssikringssystem som sikrer at sykehjem ivaretar beboernes psykososiale behov på linje med de fysiske og medisinske. Det tar mellom 18 til 34 måneder å bli sertifisert som et Livsgledesykehjem. Organisasjonen har profesjonelle sertifisører som veileder og kontrollerer sykehjemmene.

– Vår modell innebærer at sykehjemmet tar ansvar for å være en nærmiljøinstitusjon, slik at de eldre deltar i samfunnet og får dyrke interessene sine. Livsgledehjem samarbeider derfor med skoler, barnehager og foreningsliv i nærområdet.

Det finnes 170 Livsgledeskoler rundt om i landet, og hele 318 Livsgledebarnehager. Barnehagene og skolene besøker eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. Målet er at de eldre og unge skal være viktige ressurser for hverandre.

– Vi har også utviklet Livsgledepedagogikk; praksisnær opplæring i direkte møte med eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter, sier Salvesen.


«Lev livet – livet ut»

Grunnverdien ligger i slagordet til foreningen som er «Lev livet – livet ut». Men det er altså ikke antall sykehjemsplasser og næringsrik mat foreningen jobber for. Salvesen mener at selv om mange har god livskvalitet i et rikt land som Norge, kan det skorte på livsgleden. Han forklarer forskjellen:

– Livskvalitet kan måles, det er en objektiv størrelse, mens livsglede er en subjektiv opplevelse. Det er ikke alltid det samme som skaper livsglede hos meg som hos deg.  Livsglede oppstår i de gyldne øyeblikkene når du føler at du enten hører til, mestrer, lærer, nyter, bidrar, betyr noe for noen, blir sett eller lyttet til. Dette fortjener også eldre å oppleve, selv om helsa svikter, avslutter Frode Salvesen.

Livskvalitet kan måles, det er en objektiv størrelse, mens livsglede er en subjektiv opplevelse. Det er ikke alltid det samme som skaper livsglede hos meg som hos deg.