Er ibux og paracet helt ufarlige?

De mest brukte reseptfrie smertestillende er paracetamol og ibuprofen. Men mens paracetamol gir få bivirkninger, kan ibuprofen være skadelig i kombinasjon med en rekke andre medisiner.
Medicine, Pill, Capsule, Acetaminophen, Painkiller
Hvilke legemidler kan man ta i kombinasjon med hva? Paracetamol gir få bivirkninger og kan brukes sammen med praktisk talt alle andre legemidler.

Smerter er ubehagelige, men viktige signaler som kroppen sender ut for å fortelle at den trenger hvile eller behandling. Smerter kan forverres av stress og psykiske plager, og hvor sterke smertene oppleves, varierer fra person til person.

– Hovedbudskapet vårt er dette: Har du langvarige smerter, eller har du ofte behov for smertestillende, bør du kontakte lege. Ved moderate og kortvarige smerter bør du velge paracetamol, sier Sigurd Hortemo, overlege i Statens legemiddelverk.

 

Paracetamol er førstevalg

Grunnen til at Hortemo anbefaler paracetamol ved moderate smerter, er at paracetamol gir få bivirkninger og kan brukes sammen med praktisk talt alle andre legemidler.

Men er det helt og holdent uskyldig?

– Vanlig bruk skaper få problemer. Men hvis du bruker smertestillende ofte på grunn av hodepine, kan du utvikle hodepine som skyldes medisinen, sier Hortemo.

Inntak av en stor dose paracetamol kan føre til alvorlige leverskader. De siste årene har det vært en økning i antallet henvendelser til Giftinformasjonen knyttet til inntak av paracetamol.

– I Sverige har myndighetene valgt å fjerne paracetamol fra butikkene fordi man frykter at god tilgjengelighet gir økt risiko for forgiftninger og selvskading. I Norge har vi konkludert med at det er andre forhold enn salg i butikk som har bidratt til økningen i henvendelser, sier Hortemo.


Ikke alle kan bruke ibuprofen

I gjennomsnitt bruker nordmenn over 15 år 40 reseptfrie paracetamoltabletter årlig. Salget av reseptfri paracetamol og ibuprofen har gått ned de siste fire årene. Samtidig har det vært en markant økning i bruken av paracetamol som leger har skrevet ut resept på.

– Dette er en ønsket utvikling, sier Hortemo – bruken av paracetamol øker, mens bruken av NSAIDS flater ut.

NSAIDS er fellesbetegnelsen på en type smertestillende midler som ibuprofen, naproksen og diklofenak. Dersom du er ung og frisk og ikke bruker andre legemidler, er både paracetamol og ibuprofen gode valg.

Men Legemiddelverket påpeker at ikke alle kan bruke ibuprofen – eller andre smertestillende av typen NSAIDS. NSAIDS kan være skadelig i kombinasjon med en rekke andre medisiner og kan gi irritasjon og blødninger fra mage og tarm.

– NSAID skal ikke brukes av gravide, og kan være uheldig for pasienter f.eks. med magesår, hjertesykdom, nyresykdom, høyt blodtrykk eller blødningstendens. Eldre bør ikke bruke ibuprofen eller andre NSAID-legemidler uten å rådføre seg med lege eller apotekansatte, sier Hortemo.

 

Stort forbruk blant ungdom

Aldersgrensen for kjøp av reseptfrie smertestillende i butikk er 18 år. I en doktorgradsavhandling fra OsloMet utført av Siv Skarstein kom det frem at flere ungdommer brukte smertestillende som sovemedisin, til å takle stress og til å håndtere utfordringer i hverdagen, som eksamener, trening og sosiale arrangementer.

Apotekerforeningen gjennomførte en undersøkelse om ungdoms bruk. Ifølge undersøkelsen har en av tre jenter mellom 15 og 24 år brukt paracetamol den siste uken, og like mange har alltid med seg smertestillende i vesken.

– Vi voksne, enten vi er foreldre, lærere, helsepersonell eller andre, må være bevisste på hvordan vi selv bruker og omtaler legemidler. Det er uheldig å lære barn og ungdom at vi kan «ta en pille mot alt som er ille». Slik er ikke livet, sa fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen i forbindelse med undersøkelsen, ifølge apotek.no.

Til slutt anbefaler Sigurd Hortemo alltid å lese pakningsvedlegget. Myndighetenes nettside helsenorge.no har også mye informasjon om reseptfrie smertestillende.

Har du langvarige smerter, eller har du ofte behov for smertestillende, bør du kontakte lege.