Endre hjelper deg å stumpe røyken

– Jeg har jo sluttet å røyke mange ganger før. Så da jeg fikk det programmet, ble jeg veldig glad. For da har jeg noe helt sånn konkret. Og det er jo et veldig motiverende program. Det er veldig fint å få påminnelser hver dag, og at programmet minner meg på det jeg selv har sagt, sier en av brukerne av Endre.
08
Stadig færre røyker i Norge. Antallet som røyker daglig, er halvert på ti år, fra 22 prosent i 2008 til 11 prosent i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Røykesluttprogrammet Endre, også kalt røykeroboten Endre, er utviklet av Håvar Brendryen og Marianne Holter, forskere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Målet med Endre er å hjelpe folk som ønsker å slutte å røyke, med å stumpe røyken for godt.

 

Halvering av ANTALLET røykere

Som deltaker blir du tilbudt regelmessige «samtaler» med Endre på en personlig nettside. Endre vil gjennom spørsmål og veiledning hjelpe deg å planlegge og gjennomføre en røykeslutt. Dialogen er inspirert av veiledningssamtalene Holter hadde med innringere til Helsedirektoratets «Røyketelefonen» (nedlagt 2016).

– Programmet er interaktivt og lagt opp som en samtale med en røykesluttrådgiver. For hver økt tar Endre opp et tema knyttet til røykeslutt, og stiller deg spørsmål om dette. Du får hjelp med planlegging og motivasjon og hvordan du kan takle stress og ambivalens for å stå imot røyksuget, sier Brendryen, som selv har vært festrøyker og opplevd de negative konsekvensene av røyking i nær familie.


Siden september 2017 har 234 personer registrert seg for å starte. 115 av disse har fortalt Endre at de har sluttet. En måned etter sluttedagen til disse 115 svarte 92 av dem ja på spørsmålet om de fortsatt var røykfrie.

VIL VEKKE INDRE MOTIVASJON TIL RØYKESLUTT
Formålet med studien er å bedre forstå hvordan brukerne av programmet oppfatter, forholder seg til og bruker programmet i røykesluttprosessen.

 

Brendryen er psykolog og mener det kan være positivt at Endre er en robot og ikke en person.

– Psykologiske teorier sier at det blir feil om en annen person, f.eks. et familiemedlem eller en venn, vil at du skal slutte. Man kan ikke slutte å røyke for å tilfredsstille mor eller ektemann. Det viktige er å bygge opp og opprettholde egen indre motivasjon.

«Motiverende å få meldinger hver dag, trenger tett oppfølging og oppmuntring fremover. Jeg er veldig fornøyd med Endre-programmet, jeg skulle bare ønske det varte enda lenger. Programmet er genialt.» Det er tilbakemeldingen fra en annen bruker.
Antallet som røyker daglig, er halvert på ti år, fra 22 prosent i 2008 til 11 prosent i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).


Helsedirektoratet gir oss mange gode grunner til å slutte å røyke, som at faren for hjerte-/karsykdom og kols øker markant. Røyking er den viktigste enkeltårsaken til kreft. Det er minst 40 ulike kreftfremkallende stoffer i tobakksrøyk, og selv små mengder kan skade arvestoffet ditt.

Men tilbakefallsraten er høy. Forskning viser at halvparten av de som slutter, har begynt å røyke igjen etter en uke.

– En fin ting med Endre er at programmet følger opp dem som får tilbakefall. Det er veldig dyrt om et menneske skal gjøre dette arbeidet, men det gjelder ikke for en datamaskin, sier Brendryen.

Har du lyst til å prøve Endre, uten forpliktelser, kan du registrere deg på https://tilendre.no/dn/

S08
Forsker Håvar Brendryen sier at hovedmålet med Endre er å utvikle indre motivasjon.